logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

899 Планирање наставе хемије - смернице за квалитетну наставу Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаКлетт друштво за развој образовања, Маршала Бирјузова 3-5, Београд
Особа за контактМирјана Илић, strucno.usavrsavanje@klettobrazovanje.org, 011/3348-384, 064/111-0074
АуториВесна Милановић, студент докторских студија Хемијског факултета Универзитета у Београду; Василије Планић, наставник хемије, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка”, Трстеник
РеализаториВесна Милановић, студент докторских студија Хемијског факултета Универзитета у Београду; Василије Планић, наставник хемије, ОШ „Миодраг Чајетинац Чајка” Трстеник; Владимир Вучковић, професор хемије, ОШ „Јован Курсула”, Варварин, професор хемије, Средња школа Варварин
Општи циљевиУнапређивање квалитета наставе хемије у основним и средњим школама. Унапређивање знања из методике наставе хемије и ојачавање компетентности наставника.
Специфични циљевиОснаживање компетенција наставника за планирање и реализацију наставе хемије и праћење и вредновање ученичких постигнућа. Обучавање наставника за планирање наставног процеса кроз наставне ситуације у складу са циљевима и стандардима уз одабир одговарајућих метода наставе/учења и наставних средстава. Обучавање наставника за практиковање различитих видова праћења и проверавања ученичких постигнућа.
Теме програмаПроцес наставе и учења хемије; Планирањем наставе до боље хемијске писмености; Планирање наставног процеса кроз наставне ситуације; Праћење и проверавање ученичких постигнућа
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена500 динара по полазнику
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61