logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

9 Безбедност ученика у школским објектима Компетенцијa: K1
Приоритети: 6
ИнституцијаКриминалистичко-полицијска академија, Цара Душана 196, Београд
Особа за контактСаша Мијалковић, dekanat@kpa.edu.rs, 064/892-5002
Ауторипроф. др Саша Мијалковић, ванредни професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду
Реализаторипроф. др Саша Мијалковић, ванредни професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду; проф. др Дане Субошић, ванредни професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду; проф. др Горан Бошковић, ванредни професор Криминалистичко-полицијске академије у Београду; др Далибор Кекић, професор струковних студија Криминалистичко-полицијске академије у Београду; Бранкица Ђуришић, специјалиста криминалистике, Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије; Владимир Цветковић, мастер криминалистике, асистент Криминалистичко-полицијске академије у Београду
Општи циљевиРазвијање безбедносне културе наставника, стручних сарадника и чланова управа школа, као и њихових едукативних квалификација из области безбедности, а посредно и ученика и њихових родитеља, што би резултирало унапређењем њихове безбедности.
Специфични циљевиОспособљавање ученика и наставног особља за благовремену и правилну идентификацију претњи безбедности ученика и развијање способности за правовремено реаговање. Унапређење менаџерских способности за креирање и спровођење мера превенције угрожавања безбедности ученика. Развијање способности управљачких структура у школама за решавање проблема безбедности у школским објектима и за сарадњу са службама националног система безбедности и службама локалне самоуправе.
Теме програмаДосадашња искуства и напори на пољу унапређења безбедности ученика у школским објектима; Доминантни облици угрожавања безбедности ученика у школским објектима; Субјекти очувања и унапређења безбедности ученика у школским објектима; Менаџмент унапређења безбедности у школама: Студија случаја „Звездара”
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 5 000 динара, а цена за групу утврђује се на основу броја учесника.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61