logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

90 Вештине конструктивне комуникације Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаФилозофски фaкултет - Косовска Митровица, Филипа Вишњића бб, Косовска Митровица
Особа за контактМиљана Павићевић, filozofski_km@yahoo.com, 028/498-149, 064/402-9090
АуториМиљана Павићевић, асистент, Филозофски факултет - Косовска Митровица, Катедра за психологију
Реализаторимр Јелена Минић, асистент, Филозофски факултет - Косовска Митровица, Катедра за психологију мр Драгана Станојевић, асистент, Филозофски факултет - Косовска Митровица, Катедра за психологију, Биљана Јаредић, асистент, Филозофски факултет - Косовска Митровица, Катедра за психологију, Тијана Тодић Јакшић, сарадник у настави, Филозофски факултет - Косовска Митровица, Катедра за психологију, Јелена Јевремовић, асистент, Филозофски факултет - Косовска Митровица, Катедра за психологију
Општи циљевиУсвајање и развијање вештина конструктивне комуникације код наставника и сарадника основних и средњих школа и јачање способности да стечене вештине пренесу ученицима у циљу стварања оптималног окружења за васпитно-образовни рад и општи развој.
Специфични циљевиРазвијење способности за заузимање става, директно изражавање свог мишљења и осећања. Способност препознавања и разликовања пасивног и агресивног понашања, упознавање са последицама таквих врста понашања и креирање нове врсте понашања – асертивног понашања. Усвајање животне филозофије жеља уместо филозофије захтева. Упознавање и примена основних техника комуникације, проширивање репертоара понашања. Стицање способности препознавања манипулације и овладавање техникама избегавања манипулације. Побољшање и развијање вештина комуникације у циљу конструктивног решавања проблема између ученика, наставног кадра, стручних сарадника и управе у основним и средњим школама.
Теме програмаЈачање самопоуздања и самопоштовања; Пасивно и агресивно понашање; Отклањање емоционалних препрека; Технике успешне комуникације; Технике избегавања манипулације; Бес; Конструктивно решавање конфликта; Како ме други виде; Позитивна психологија; Конструктивно упућивање и критике и похвале
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена 180 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61