logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

900 Подстицање мотивације ученика за учење садржаја физике применом мултимедијa и експеримената Компетенцијa: K2
Приоритети: 2
ИнституцијаПриродно-математички факултет Универзитет у Новом Саду, Департман за физику, Трг Доситеја Обрадовића 4, Нови Сад
Особа за контактМаја Стојановић, maja.stojanovic@df.uns.ac.rs, 021/485-2824, 062/979-9698
Ауторипроф. др Маја Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; др Ивана Ранчић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику
Реализаторипроф. др Маја Стојановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; др Ивана Ранчић, доцент Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; проф. др Милан Пантић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; проф. др Агнеш Капор, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; проф. др Милица Павков-Хрвојевић, редовни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; проф. др Имре Гут, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; проф. др Тијана Продановић, ванредни професор Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику; Бранка Радуловић, истраживач-сарадник Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду, Департман за физику
Општи циљевиПодизање нивоа педагошко-психолошких знања и дидактичко-методичких вештина наставника физике потребних за подстицање мотивације ученика за учење садржаја физике применом експеримената и мултимедија у настави.
Специфични циљевиУказивање на употребу различитих наставних метода и различитих облика рада у циљу постизања квалитетније и занимљивије наставе. Мотивисање наставника да повећају квалитет наставе физике применом једноставних експеримената (демонстрационих експеримената, или увођење ученика у истраживање, у научни метод) и мултимедијалних система као основе за дефинисање физичких појмова и закона и као средства мотивације ученика за учење. Указивање на могућност подстицања радозналости ученика и развијања њихове способности и вештина за стицање и примену знања, развијање свести ученика о сопственим способностима и развијање тимског рада на примерима одабраних наставних тема. Поспешивање размене идеја, информација и материјала међу наставницима физике.
Теме програмаМотивација ученика за учење физике; Наставне методе и облици рада који подстичу мотивацију; Експерименти и мултимедије у настави физике; Реализовање одабраних наставних садржаја физике комбиновањем примене одговарајућих припремљених мултимедија и/или експеримената у настави са осталим начинима рада ученика и наставника; Осмишљавање (одабир/припрема) одговарајућих мултимедија и експеримената у настави за реализацију одабраних наставних садржаја физике
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа , наставник изборних и факултативних предмета,
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за 30 полазника је 90 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61