logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

902 Органска пољопривреда у настави - организација практичних вежби и практичних задатака Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСредња пољопривредно-прехрамбена школа, Хаџића Светића 18, Сомбор
Особа за контактЈово Ћато, jovo.cato@yahoo.com, 025/482-388, 069/482-5860
Ауторидр Владислав Попов, координатор и предавач; дипл. инж. Јово Ћато, координатор, Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор; проф. др Снежана Ољача, предавач, Пољопривредни факултет Београд; дипл. инж. Радиша Микарић, Завод за унапређење образовања и васпитања
Реализаторидр Владислав Попов, координатор и предавач 2. Дипл. инж. Јово Ћато, координатор, Средња пољопривредно-прехрамбена школа, Сомбор; проф. др Снежана Ољача, предавач, Пољопривредни факултет Београд; дипл. инж. Дејан Милосављевић, предавач, Пољопривредно-ветеринарска школа са домом ученика, Свилајнац
Општи циљевиИзградња капацитета и унапређивање стручних знања, вештина и способности наставника, неопходних за остваривање циљева и исхода образовања, кроз наставу вежби изборних предмета из органске производње.
Специфични циљевиУпознавање наставника средњих пољопривредних школа са модификованим и осавремењеним наставним планом за изборни предмет Органска производња. Оспособљавање наставника за припрему и организацију вежби, коришћењем Приручника за органску производњу.
Теме програмаОрганизација теоријске и практичне наставе у изборном предмету органске пољопривреде; Основе за развој изборних предмета из органске производње; Имплементација новог програма изборног предмета из органске производње; Програм новог изборног предмета из органске производње; Органскa биљна производња; Наредни кораци у процесу развоја наставе из органске производње
Циљна групанаставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена60 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61