logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

904 Подршка настави Грађанског васпитања у средњим школама и другом циклусу основних школа Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаАрхитектонска техничка школа, Војислава Илића 78, Београд
Особа за контактМилијана Арсић, milijana.vuksanovic@yahoo.com, 011/261-4287, 061/603-2554
АуториМилијана Арсић, професор грађанског васпитања, Архитектонска техничка школа, Београд и Средња економска школа „Нада Димић”, Земун
РеализаториМилијана Арсић, професор грађанског васпитања, Архитектонска техничка школа, Београд и Средња економска школа „Нада Димић”, Земун; Срећко Гујаничић, професор филозофије, логике и грађанског васпитања, Гимназија „Пиво Караматијевић“ Нова Варош; Мирела Хаџибрахимовић, професор психологије, Гимназија „Пиво Караматијевић“, Нова Варош
Општи циљевиУнапређивање наставе изборног предмета Грађанско васпитање и професионално оснаживање наставника који предају тај предмет у средњим школама и другом циклусу основних школа.
Специфични циљевиПодизање нивоа знања наставника из области образовања за демократију, релевантног за реализцију наставних програма грађанског васпитања. Упознавање наставника са четири главне димензије демократског друштва. Оспособљавање наставника за адекватну примену различитих метода и техника у реализацији наставе. Формирање правилних ставова наставника о значају васпитања за демократију. Пружање подршке наставницима који имају тешкоће у извођењу наставе. Јачање мотивације и подстицање креативности наставника који имају тешкоће у прихватању себе као наставника грађанског васпитања. Сагледавање могућности коришћења актуелних догађаја, различитих извора информација из области које су програмом дефинисане. Размена искуства наставника.
Теме програмаОбразовање за демократију и грађанско друштво и концепт компетенција; Демократско друштво; Образовање за демократију; Планирање наставе грађанског васпитања; Методе и технике у настави грађанског васпитања; Место и улога школе у образовању за демократију; Мотивација наставника за наставу грађанског васпитања; Примена у пракси
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, стручни сарадник у школи
Број учесника30
Трајањетри дана (22 бода)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 120 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61