logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

905 Како до бољих образовних постигнућа и веће социјалне укључености деце без родитељског старања на породичном смештaју Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаОПИ - Отворена просветна иницијатива, Гине Пајевић 8/4, Јагодина
Особа за контактБратислав Филиповић, opisrbije@gmail.com, 035/243-974, 063/824-9999
АуториЗорица Сорак, професорка југословенских књижевности и српског језика, стручна сарадница – библиотекарка, педагошка саветница, МА Образовне политике, ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац; Славиша Сорак, дипломирани социјални радник, директор Центра за породични смештај и усвојење Крагујевац
РеализаториЗорица Сорак, професорка југословенских књижевности и српског језика, стручна сарадница – библиотекарка, педагошка саветница, МА Образовне политике, ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац; Славиша Сорак, дипломирани социјални радник, директор Центра за породични смештај и усвојење Крагујевац; Мирјана Милчић, стручна сарадница - психолог, ОШ „Станислав Сремчевић“ Крагујевац
Општи циљевиСензибилисање наставника за разумевање потреба деце родитељског старања породичном смештају, што ће допринети бољим образовним постигнућима и већој социјалној укључености деце.
Специфични циљевиУпознати наставнике са карактеристикама деце без родитељског старања, облицима смештаја, са посебним освртом на породични смештај и улогу хранитељске пододице. Оснажити наставнике да пружају додатну подршку деци без родитељског старања на породичном.
Теме програмаДеца без родитељског старања на породичном смештају; Додатана подршка деци без родитељског старања на породичном смештају у основној и средњој школи; Сарадња и патиципација хранитеља у животу школе; Врсте подршки у образовању
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61