logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

906 У свету једина, моја домовина - Упознавање деце са природно-географским и друштвено-економским одликама домовине Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаСавез удружења васпитача Србије, Горичка бб, Смедерево
Особа за контактСлободанка Радосављевић, radosnicasl@gmail.com, 026/461-1545, 062/888-3800
АуториСања Мирковић, васпитач, Предшколска установа „Радост”, Чачак; Марина Илић, васпитач, Предшколска установа „Моје детињство”, Чачак; Слађана Васиљевић, стручни сарадник- психолог, Предшколска установа „Радост", Чачак; Катарина Чутовић, професор географије, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак
РеализаториСања Мирковић, васпитач, Предшколска установа „Радост”, Чачак; Марина Илић, васпитач, Предшколска установа „Моје детињство”, Чачак; Слађана Васиљевић, стручни сарадник-психолог, Предшколска установа „Радост”, Чачак; Катарина Чутовић, професор географије, ОШ „Танаско Рајић“, Чачак
Општи циљевиОспособљавање полазника за планирање и програмирање садржаја из области упознавања природно-географских и друштвено-економских одлика домовине.
Специфични циљевиЕдукација полазника за коришћење различитих садржаја васпитно-образовног рада којима се оснажује културни идентитет деце и развија осећање поноса због припадности сопственом народу. Оспособљавање полозника за коришћење иновативних метода којима се код деце активирају постојећа и стичу нова знања о основним географским подацима, природно-географским и друштвено економским одликама домовине.
Теме програмаЗначај упознавања деце предшколског узраста (5-7 година) са природним и друштвеним одликама домовине; Домовина на карти света; Моја домовина; Магнетна табла са приказом домовине, као основно дидактичко средство у обради теме; Обележја домовине; Мој град, градови у мојој домовини; Природне одлике домовине, рељеф; Природне одлике домовине, воде; Клима у мојој домовини; Становништво моје домовине; Домаћи производи; Примена садржаја програма у пракси
Циљна групаваспитач у предшколској установи, стручни сарaдник у предшколској установи,
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 99 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61