logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

907 Мотивисање ученика за учење применом метода, техника рада и игара на часовима грађанског васпитања и предметне наставе Компетенцијa: K2
Приоритети: P2
ИнституцијаПедагошко друштво Србије, Теразије 26, Београд
Особа за контактБојана Урошевић, drustvo@pedagog.rs, 011/268-7749, 064/094-1321
АуториСандра Кнежевић, педагог, Прва економска школа, Београд; Вања Јеремић, педагог, ОШ „Анта Богићевић“, Лозница
РеализаториСандра Кнежевић, педагог, Прва економска школа, Београд; Вања Јеремић, педагог, ОШ „Анта Богићевић“, Лозница; Мирела Бодрожић, професор српског језика и књижевности, Прва економска школа, Београд; Радмила Симијоновић, психолог, Друга економска школа, Београд
Општи циљевиОснаживање наставника за мотивисање ученика за учење. Примена игара и иновативних метода и техника рада у настави. Проширивање знања о стиловима и стратегијама учења.
Специфични циљевиОснаживање наставника да подстичу различите стилове учења ученика. Увежбавање примене игара и иновативних метода рада на часу. Упознавање са меморијским принципима, системима и техникама за боље памћење и учење.
Теме програмаМотивација ученика за рад на часу; Избор метода рада у сврху подизања мотивације ученика; Радионичарски рад и значај коришћења игара у настави Грађанског васпитања; Интеграција и евалуација; Памћење и заборављање (упознавање учесника са врстама памћења, процесом заборављања и значајем понављања садржаја за успешније учење); Технике учења (оспособљавање учесника да применом техника учења на конкретним садржајима омогуће ученицима учење на самом часу)
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика , стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20-30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61