logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

909 Електромагнетно поље у радној и животној средини Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаЕТШ „Никола Тесла”, Александра Медведева 18, Ниш
Особа за контактВиолета Димић, viki@etstesla.ni.ac.rs, 018/588-582, 062/802-8168
Ауторидр Радоје Јевтић, професор стручних предмета, ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш; мр Јован Ничковић, професор стручних предмета, ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш
Реализаторидр Радоје Јевтић, професор стручних предмета, ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш; мр Јован Ничковић, професор стручних предмета, ЕТШ „Никола Тесла”, Ниш
Општи циљевиИспитивање утицаја електромагнетног поља у животној и радној средини.
Специфични циљевиМерење електромагнетног поља помоћу уређаја: Spectran 6080, PRO MF 823, PRO MF 829 и промене температуре помоћу термалне камере VARIOSCAN. Симулација овог поља помоћу програма HFSS 10. Анализа електромагнетног поља у школским условима у зависности од локације школе као од опреме у лабораторијама и мобилних телефона ученика и запослених).
Теме програмаЕлектромагнетно поље - дефиниција и значај; Утицај електромагнетног поља високих учестаности (мобилни телефони и базне станице); Утицај електромагнетног поља ниских учестаности (трансформатори и далеководи)
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена45 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61