logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

91 Да ли нам медијација заиста помаже Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаПредшколска установа „Вељко Влаховић”, Народног фронта 84, Темерин
Особа за контактДрагица Кубет, dragicak@parabolanet.com, 021/843-325, 063/191-6110
Ауториспец. Драгана Чикош, стручни сарадник - педагог, ПУ „Младост”, Бачка Паланка; Весна Радошевић, стручни сарадник - педагог, ПУ „Љуба Станковић”, Беочин; Драгица Кубет, стручни сарадник - педагог, ПУ „Вељко Влаховић”, Темерин
Реализаториспец. Драгана Чикош, стручни сарадник - педагог, ПУ „Младост” Бачка Паланка; Весна Радошевић, стручни сарадник - педагог, ПУ „Љуба Станковић”, Беочин; Драгица Кубет, стручни сарадник - педагог, ПУ „Вељко Влаховић”, Темерин
Општи циљевиПромовисање медијације; подизање компетенција запослених; стицање знања о медијацији, примени и предностима у односу на друге облике решавања спорова.
Специфични циљевиТолеранција и међусобно поштовање; препознавање проблема и примена стратегије за решавање конфликата и преузимање одговорности за сопствене поступке.
Теме програмаУвод у предрасуде; Превазилажење различитих вредносних система који утичу на наше понашање; Конфликти; Методе решавања конфликата; Комуникацијске вештине; Асертивне вештине комуникације; Медијација; Примена медијације током два месеца
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25 - 30
Трајањетри дана (20 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена100.000 динара, у цени је урачуната надокнада предавачима (без ПДВ - а), плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61