logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

910 Игра као фактор мотивације у учењу географских садржаја Компетенцијa: K1
Приоритети: 2
ИнституцијаПриродно-математички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактСмиљана Ђукичин, smiljanadjukicin@gmail.com, 021/485-2842, 063/317-788
Ауторипроф. др Анђелија Ивков Џигурски, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Тамара Јовановић, асистент, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; Смиљана Ђукичин, стручни сарадник, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство
Реализаторипроф. др Анђелија Ивков Џигурски, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; проф. др Александра Драгин, ванредни професор, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; др Љубица Ивановић Бибић, доцент, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство; Смиљана Ђукичин, стручни сарадник, Универзитет у Новом Саду, ПМФ, Департман за географију, туризам и хотелијерство
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за примену савремених метода које могу омогућити да се игра у настави користи као метода или образовна техника, помоћу које ученици могу да уче како да уче.
Специфични циљевиОспособљавање наставника за примену савремених метода и техника које се примењују приликом учења географских садржаја путем игре, а које ће допринети да се код ученика у игри развијају различите способности, као што су опажање, одржавање пажње, схватање просторних односа, узрочно-последичних веза, као и способности самосталног учења – проналажења, анализирања, примене и саопштавања информација, памћење. Интеграцијом савремених психолошких, педагошких, методичко-дидактичких и географских садржаја и интердисциплинарним приступом омогућиће се разумевање основних теоријских поставки савременог образовања и актуелних проблема приликом обраде географских садржаја и њиховог решавања.
Теме програмаИгра у настави; Врсте игара; Игра приликом обраде географских садржаја; Улога наставника приликом коришћења игре у настави; Енигматика и теорија игре приликом обраде географских садржаја; Израда и примена асоцијација, игара погађања и сценарија за игру улога, и њихова примена; Компјутерске игре; Понављање и утврђивање градива низом енигматских задатака
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник)
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 500 динара по полазнику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61