logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

911 Примена информатичких технологија у настави ТИО – иновативни приступ са практичним примерима Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво наставника техничког образовања Србије, Крајишка 34, Београд, Земун
Особа за контактАлександра Грујић Јанкулоски, aleksandra.grujic_jankuloski@yahoo.com, 011/212-3667, 064/220-7254
Ауторипроф. др Драган Голубовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку; др Иван Милићевић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку
Реализаторипроф. др Драган Голубовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку; др Иван Милићевић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку; др Жељко Папић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку; Вељко Алексић, проф. ТИ мастер, Факултет техничких наука у Чачку; Небојша Голубовић, дипл. инж. ел. мастер, СЕЛЕРАНД , Београд
Општи циљевиУнапређивање знања наставника из области методике реализације техничког и информатичког образовања. Повећање нивоа стручних знања и вештина наставника ТИО за реализацију наставног процеса и повећање нивоа ефикасности рада.
Специфични циљевиКоришћење савремених метода у настави. Примена савремених наставних средстава. Примена образовних софтвера у настави. Повећање ефикасности наставе применом знања из методике наставе.
Теме програмаНови приступи у методици наставе из технике и информатике; Едукациони софтвери; Реализација практичних вежби; Интерактивна табла; Симулациони методи у настави
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа,
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61