logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

912 Примена информатичких технологија у oсновном и средњем образовању – иновативни приступ са практичним примерима Компетенцијa: K1
Приоритети: 1
ИнституцијаДруштво наставника техничког образовања Србије, Крајишка 34, Београд, Земун
Особа за контактАлександра Грујић Јанкулоски, aleksandra.grujic_jankuloski@yahoo.com, 011/212-3667, 064/220-7254
Ауторипроф. др Драган Голубовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку; др Иван Милићевић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку
Реализаторипроф. др Драган Голубовић, редовни професор Факултета техничких наука у Чачку; др Иван Милићевић, доцент, Факултет техничких наука у Чачку; др Жељко Папић, ванредни професор, Факултет техничких наука у Чачку; Вељко Алексић, проф. ТИ мастер, Факултет техничких наука у Чачку; Небојша Голубовић, дипл. инж. ел. мастер, СЕЛЕРАНД , Београд
Општи циљевиУнапређивање стручних знања и вештина наставника техничког и информатичког образовања, информатике, физике и стручних предмета у области примене ИТ у техници и технологији за реализацију наставног процеса и повећање нивоа ефикасности рада.
Специфични циљевиКоришћење савремених метода у настави. Примена савремених наставних средстава. Примена образовних софтвера у настави. Повећање ефикасности наставе коришћењем савремених информатичких технологија.
Теме програмаСавремени приступи у методици наставе из технике и информатике; Информатичке технологије у основном и средњем образовању; Мехатроника и нове производне технологије; Интерактивна табла; Симулациони методи у настави
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена4 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61