logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

915 Вода: Интердисциплинарни приступ заштити и одрживом коришћењу Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаИстраживачка станица Петница, Поштански фах 6, Ваљево
Особа за контактНина Јевтић, nina@petnica.rs, 014/251-180, 064/354-4446
АуториТомица Мишљеновић, дипломирани биолог заштите животне средине, руководилац Програма биологије и екологије у ИС Петница; др Владимир Јовановић, научни сарадник, млађи истраживач, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, руководилац семинара Експериманталне биологије и хемије у ИС Петница
РеализаториТомица Мишљеновић, дипломирани биолог заштите животне средине, руководилац Програма биологије и екологије у ИС Петница; др Владимир Јовановић, научни сарадник, млађи истраживач, Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ у Београду, руководилац семинара Експериманталне биологије и хемије у ИС Петница; Милош Пешић, мастер хемичар, координатор хемијске и биохемијске лабораторије у ИС Петница
Општи циљевиСтручна помоћ наставницима за квалитетније извођење наставе у предметима са темама екологије и заштите животне средине. Повећање интердисциплинарних знања наставника у области заштите животне средине у контексту одрживог развоја.
Специфични циљевиСтицање практичних и теоријских знања из екологије и заштите животне средине. Унапређење наставе, начина предавања и повезивања са радом у лабораторији и на терену. Интегрисање знања кроз теме из области заштите животне средине и одрживог коришћења ресурса, и одрживог развоја. Допуњавање наставних планова и програма на свим нивоима образовања садржајима који се односе на заштиту животне средине и одрживи развој и припрема наставног кадра за усвајање нових знања и вештина из ове области.
Теме програмаЗаштита животне средине и одрживи развој - основни концепти; Екосистеми текућих и стајаћих вода у Србији; Акватични организми као биоиндикатори квалитета воде; Инвазивне врсте у акватичним екосистемима; Интернет базе података о биодиверзитету акватичних станишта; Узорковање воде и водених организама - рад на терену; Физичко-хемијска анализа воде - 43:43 рад у хемијској лабораторији; Принципи детерминације алги и акватичних бескичмењака који се користе као биоиндикатори; Прављење фотозбирке акватичних организама; Интернет ресурси у настави тема из области заштите животне средине; Настава у природи - пример оцене стања R43 акватичног станишта; Научно-популарни серијали о води; Угрожене и ишчезле акватичне врсте у Србији са примерима из праксе
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника25
Трајањетри дана (24 бодa)
ЕлектронскиНе
ЦенаМање од 600,000.- RSD за групу од 20 учесника (смештај, боравак, потрошни и радни материјал, слободна употреба ресурса, плате запослених, надокнада и путни трошкови спољним сарадницима).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61