logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

916 Медији и настава - медијско описмењавање Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаНовосадска новинарска школа, Даничићева 3, Нови Сад
Особа за контактТијана Фемић, tijana@novinarska-skola.org.rs, 021/423-206, 064/907-3947
АуториМарина Грња Клаић, дипломирана новинарка, Новосадска новинарска школа; Јелена Јововић, дипломирана психолошкиња, Новосадска новинарска школа
Реализаторидр Дејан Пралица, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за медијске студије; мр Динко Грухоњић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за медијске студије; мр Златомир Гајић, Филозофски факултет у Новом Саду, Одсек за медијске студије; Марина Грња Клаић, дипломирана новинарка, Новосадска новинарска школа; Јелена Јововић, дипломирана психолошкиња, Новосадска новинарска школа; Атила Мартон, заменик главног и одговорног уредника јавног сервиса Tелевизије Војводине
Општи циљевиЈачање капацитета просветних радника кроз увођење и/или подстицање мултимедијалних иновативних метода у наставу. Анализирање и употреба медија у постојећим наставним јединицама ће допринети развоју предавача и ученика и медијском описмењавању.
Специфични циљевиПрограм одговара предлогу увођења медијског описмењавања у школске курикулуме по препоруци Медијске стратегије. Повећава професионалне компетенције свих просветних радника а посебно грађанског васпитања и матерњег језика, који по наставном плану и програму имају тему медијског описмењавања. Подстиче увођење иновативних метода у наставу. Развија компетенције, како из друштвених, тако и природних наука, за анализу и примену медија у едукативне сврхе. Увођење школских медија обогаћује ваннаставне активности. Указује на битну улогу масовних медија у 21. веку као образовног, забавног и информативног задовољавања комуникативних потреба појединца. Развија способност критичког мишљења. Подстиче креативност и интерактивност у презентацији градива.
Теме програмаПојам комуникације; Појам јавног комуницирања; Моћ медија - анализа медијских садржаја и деконструкција уређивачких политика/порука које медији шаљу на експлицитном и имплицитном нивоу; Развој критичког мишљења према медијским садржајима; Деца и медији; Нови медији у односну на традиционалне медије; Интернет и друштвене мреже; Производња медијских садржаја - школски медиј; Унапређивање/увођење иновативних метода у настави уз помоћ медија
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена3 900 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61