logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

917 Унапређење знања о безбедности саобраћаја наставника основних школа Компетенцијa: K2
Приоритети: 1
ИнституцијаСрпски комитет за безбедност саобраћаја, Југ Богданова 19, Београд
Особа за контактДамир Oкановић, okanovic@kbs.rs, 011/361-2346, 065/381-6565
Ауторипроф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета у Београду; проф. др Крсто Липовац, ванредни професор Саобраћајног факултета у Београду; проф. др Драган Јовановић, ванредни професор Факултета Техничких Наука у Новом Саду, Департман за саобраћај; доц. др Борис Антић, доцент на Саобраћајном факултету у Београду; доц. др Далибор Пешић, доцент на Саобраћајном факултету у Београду; асс Ненад Марковић, асистент на Саобраћајном факултету у Београду
Реализаторипроф. др Милан Вујанић, редовни професор Саобраћајног факултета у Београду; проф. др Крсто Липовац, ванредни професор Саобраћајног факултета у Београду; проф. др Драган Јовановић, ванредни професор Факултета Техничких Наука у Новом Саду, Департман за саобраћај; доц. др Борис Антић, доцент на Саобраћајном факултету у Београду; доц. др Далибор Пешић, доцент на Саобраћајном факултету у Београду; асс Ненад Марковић, асистент на Саобраћајном факултету у Београду
Општи циљевиЦиљ програма је развој свести о значају безбедног учествовања ученика основношколског узраста у саобраћају, унапређење знања и развој компетенција за поучавање и учење ученика основних школа у циљу њиховог безбедног учествовања у саобраћају.
Специфични циљевиСтицање знања о најважнијим елементима безбедности у саобраћају. Допринос развоју свести, правилних ставова и понашања ученика основних школа у саобраћају. Овладавање практичним техникама преноса знања из области безбедности саобраћаја.
Теме програмаПроблеми безбедности саобраћаја и последице саобраћајних незгода; Глобални и локални проблеми безбедности ученика основних школа у саобраћају; Опасне ситуације у саобраћају у којима страдају ученици основних школа; Модели едукације из безбедности саобраћаја; Могућности примене знања из безбедности у саобраћају у настави
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена7 000 динара по учеснику.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61