logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

92 Дисциплина и партнерство породице и школе – мисаона активација, комуникација,правила,управљање у кризи Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаЦентар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1А, 15000 Шабац
Особа за контактГоран Стојићевић, rcsabac@gmail.com, 015/391-599, 064/877-1791
АуториБиљана Мирковић, стручни сарадник и психолог, Музичка школа „Михајло Вукдраговић”, Шабац; Вера Јовановић, наставник правних предмета, Посавотамнавска средња школа, Владимирци
РеализаториБиљана Мирковић, стручни сарадник и психолог, Музичка школа „Михајло Вукдраговић”, Шабац; Вера Јовановић, наставник правних предмета, Посавотамнавска средња школа, Владимирци
Општи циљевиУнапређење компетенција наставника за тимски рад на подршци развоју ученика и безбедности, знања о психолошким, правним, етичким и менаџмент аспектима управљања дисциплином, помоћ у изради правила и стратегије у партнерству породице и школе.
Специфични циљевиСагледавање чинилаца који подржавају видове неконструктивних понашања, отпора, социјално неприхватљивих и механизама који подржавају конструктивна понашања и реакције. Полазници ће имати прилике да упознају укупност мера и да поступно, у складу са потребама своје школе планирају стратегије рада са дисциплином према претходно утврђеним приоритетима као што су управљање кризом, дефинисање процедура, илустровање примера добре праксе: компетентни поступци рада наставника и школа. Добити су у прегледнијој документацији подршке ученицима, прилозима за делове школских документа који се баве иновацијама у управљању педагошким и каријерним вођењем ученика, самовредновањем, унапређењем сарадње породице и школе, маркетингом и управљањем школом.
Теме програмаПсихолошки и етички оквири приступа дисциплини ; Правни приступ; Менаџмент приступ дисциплини ; Систематизација
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу је 20 000 дин. нето, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61