logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

920 Подршка изради и примени мултимедијалних садржаја у настави ТИО Компетенцијa: K2
Приоритети: 10
ИнституцијаДепартман за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару, Димитрија Туцовића бб, Нови Пазар
Особа за контактАднан Хасановић, rektorat@uninp.edu.rs, 020/316-634, 064/889-1739
Ауторидоц. др Музафер Сарачевић, професор на Департману за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару; докторанд Фадил Новалић, асистент, Департман за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару
Реализаторипроф. др Емруш Азизовић, ванредни професор на Департману за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару; доц. др Музафер Сарачевић, професор на Департману за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару; Мсц. Енвер Бишебац, асистент, Департман за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару; докторанд Фадил Новалић, асистент, Департман за рачунарске науке Универзитета у Новом Пазару
Општи циљевиЈачање професионалних капацитета запослених у области употребе ИКТ у наставном процесу. Развијање креативних способности наставника у употреби различитих наставних метода и облика рада. Унапређење способности наставника у јачању мотивације код ученика.
Специфични циљевиРазвијање способности код наставника да одлуче када је, у којим ситуацијама и за које наставне садржаје сврсисходно користити мултимедијалне материјале. Савладавање основа употребе микрофона, видео-камере и софтвера за обраду мултимедијалних садржаја од стране наставника. Оспособити наставнике да самостално израде једноставан мултимедијални материјал, који ће својом формом (изгледом и садржајем) бити адекватан узрасту и интересовању ученика, и који ће остваривати наставне циљеве, одговарати наставном плану и програму, бити компатибилан садржају уџбеника. Упознавање наставника са начинима дистрибуције електронског материјала за наставу.
Теме програмаУпотреба видео-пројектора у настави; Израда видео и аудио наставног материјала употребом микрофона, видео камере и одговарајућег софтвера; Додавање мултимедијалног садржаја у PowerPoint презентацију; Дистрибуција електронског наставног материјала употребом медија и и-мејл сервиса
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника20
Трајањедва дана (12 бодова)
ЕлектронскиНе
Цена38 000 динара
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61