logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

921 Зоологија и екологија у настави биологије -практикум Компетенцијa: K1
Приоритети: 5
ИнституцијаДепартман за биологију и екологију, ПМФ, УНС, Трг Доситеја Обрадовића 3, Нови Сад
Особа за контактАлександар Јаносев, biologija@dbe.uns.ac.rs, 021/485-2695, 060/699-5700
Ауторидр Оливера Бијелић-Чабрило, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; др Зорана Бановачки, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Реализаторидр Оливера Бијелић-Чабрило, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију; др Зорана Бановачки, доцент Природно-математичког факултета у Новом Саду, Департман за биологију и екологију
Општи циљевиУвођење практичних вештина у настави биологије, применљивих у основним и средњим школама. Развијање запажања и мултидисциплинарног приступа проблематици проучавања, значају и заштити биодиверзитета и животне средине.
Специфични циљевиСавладавање технике прикупљања, препаровања и детерминације зоолошког материјала. Упознавање са диверзитетом фауне Србије и угроженим аутохтоним врстама. Упознавање са значајем алохтоних и инвазивних врста и мерама за њихово праћење и контролу. Савладавање метода математичке анализе и графичког приказвиања еколошких карактера и параметара. Едукација наставника за адекватан избор тема матурских и радова за такмичења као и за рад са напредним ученицима из области које семинар обухвата.
Теме програмаМетоде сакупљања зоолошког материјала и израда потребне опреме; Методе фиксирања, препарирања и чувања материјала и израда школских збирки; Принципи детерминација зоолошког материјала; Методе гајења животиња за потребе лабораторијског рада; Дивезитет фауне и угрожене, заштићене и врсте које су природне реткости Србије; Алохтоне и инвазивне врсте и њихов утицај на аутохтону фауну; Трофичка ниша као показатељ диверзитета плена; Методе анализе еколошких фактора
Циљна групанаставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник стручних предмета – средња стручна школа
Број учесника15
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по учеснику је 8 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61