logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

922 Вртић као сигурна база: импликације развоја у породицама у ризику за рад у предшколским установама Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаЦентар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија”, Булевар Ослобођења 147, Нови Сад
Особа за контактЈелена Бранковић, jellis.1978@gmail.com, 021/450-149, 064/253-8508
Ауторидр Ивана Михић, доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад; Катарина Мајкић, стручни сарадник-педагог, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад; др Владимир Михић, доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад
Реализаторидр Ивана Михић, доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад; Катарина Мајкић, стручни сарадник-педагог, ПУ „Радосно детињство”, Нови Сад; Јелена Бранковић, психолог, породични психотерапеут, Центар за подршку раном развоју и породичним односима „Хармонија“, Нови Сад; мр Оливера Исаковић, психолог, саветник за хранитељство, Центар за социјални рад града Новог Сада; мр Весна Шилић, психолог, саветник за хранитељство, Центар за социјални рад града Новог Сада; др Владимир Михић, доцент, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад; Тијана Карић, докторанд, Одсек за психологију, Филозофски факултет, Нови Сад
Општи циљевиЈачање професионалних компетенција у предшколским установама за остваривање сарадње и подршку са породицама у ризику. Развијање модела тимског рада у предшколској установи за подршку породицама у ризику и васпитачима који са њима раде.
Специфични циљевиУпознавање са применом теорије афективне везаности у раду са породицама у ризику. Упознавање са специфичностима развоја детета у породицама у ризику и изворима и ефектима вулнерабилности родитељске бриге у овим породицама. Упознавање са изазовима адаптације детета из породице у ризику и укључивања породице у целини у рад вртића (изазови у реализацији сарадње са родитељима). Упознавање са чиниоцима који доприносе маргинализацији и нижем квалитету бриге о детету у породицама у ризику. Упознавање са моделима тимског рада усмереног на подршку капацитетима за бригу о детету у породицама у ризику, кроз планирање и реализацију сарадње са родитељима. Развој капацитета за модел тимског рада за подршку васпитачима у раду са породицама у ризику.
Теме програмаКарактеристике развоја у породицама у ризику; Адаптација породица у ризику на вртић - извори изазова; Опажање квалитета бриге о детету у породици у ризику; Ризици за развој у породицама и породице у ризику - чиниоци вулнерабилности породица у ризику; Принципи јачања квалитета бриге о деци у породицама у ризику као темељ планирања сарадње са родитељима; Сензитивност васпитача према породицама у ризику; Чиниоци који умањују сензитивност васпитача у раду са породицама у ризику; Вртић као сигурна база - модел тимског рада за подршку породицама у ризику и васпитачима који са њима раде
Циљна групаваспитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, стручни сарaдник у предшколској установи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника20
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу од 20 учесника је 80 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61