logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

925 Управљање пројектима из области заштите животне средине Компетенцијa: K2
Приоритети: 5
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Ж. Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-1905
АуториЉиљана Јанковић, проф. физике, ОШ „Бранко Радичевић“, Панчево; мастер Јованка Вићентић, дипл. инж. технологије, проф. технолошке групе предмета, ТШ „23. мај“, Панчево; мастер Јованка Дакић, дипл. инж. технологије, руководилац Сектора за управљање отпадом и заштиту животне средине ЈКП „Хигијена“, Панчево
РеализаториЉиљана Јанковић, проф. физике, ОШ „Бранко Радичевић“, Панчево; мастер Јованка Вићентић, дипл. инж. технологије, проф. технолошке групе предмета, ТШ „23. мај“, Панчево; мастер Јованка Дакић, дипл. инж. технологије, руководилац Сектора за управљање отпадом и заштиту животне средине ЈКП „Хигијена“, Панчево
Општи циљевиОспособљавање наставника за иновативни приступ развијању ученичких пројеката из области ЗЖС. Решавањем изабраних уочених проблема, повезују се садржаји наставних предмета природних наука са садржајима из области ЗЖС.
Специфични циљевиУпознавање са процесом и принципима пројектног приступа у раду са ученицима. Комуникационо, методолошко и организационо оснаживање наставника за имплементацију методе пројекта у оквиру свих делова школског програма у редовној, изборној настави као и ваннаставним активностима. Уочавање предности и недостатака модела поступања са материјалима и облицима енергије уз разумевање концепта образовања за одрживи развој у локалним условима. Развијање сопствене одговорности појединаца у унапређењу и очувању животне средине. Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе и заједнице на унапређењу квалитета живота, здравља људи и заштите животне средине и природних ресурса.
Теме програмаОсновни проблеми животне средине у нашим условима; Одељењски пројекат; Управљање пројектним циклусом; Пројекат уштеде енергије у школама; Искоришћење материјала из отпада; Заштита животне средине уз активно учешће јавности
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник изборних и факултативних предмета
Број учесника30
Трајањеједан дан (8 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 60 000 динара (2 000 динара по учеснику).
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61