logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

926 Учење без дискриминације - улога наставника и школе Компетенцијa: K3
Приоритети: 8
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Горанска бб, Смедерево
Особа за контактСања Ж. Недељковић, snedeljkovic@rcsmed.edu.rs, 026/619-906, 060/683-1905
АуториМарица Гаврилов, психолог, ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин
РеализаториМаја Оклобџија Слијепчевић, психолог, координатор програма, Техничка школа, Смедерево Марица Гаврилов, психолог, ОШ „Др Јован Цвијић”, Зрењанин
Општи циљевиПовећање осетљивости за рад са ученицима из друштвено-маргинализованих група. Знања и вештина пружања подршке ученицима из осетљивих група. Право на једнакоправно, доступно образовање. Креирање окружења за учење без дискриминације.
Специфични циљевиДубље разумевање улоге школе и наставника у остваривању принципа једнакоправног и доступног образовања. Проширивање знања о дискриминацији, предрасудама и стереотипима и њиховом утицају на развој детета. Развијање компетенција за подршку ученицима из маргинализованих група кроз креирање недискриминативног окружења за учење. Унапређивање знања и вештина за планирање и примену мера превенције дискриминације на нивоу школе. Оспособљавање за процену и вредновање праксе са аспекта подршке ученицима из маргинализованих група.
Теме програмаПринцип једнакоправности и доступности образовања и васпитања без дискриминације; Дискриминација, предрасуде и стереотипи; Школа – окружење за учење без дискриминације; Позиција ученика из маргинализованих група у школи; Стереотипи и предрасуде у раду са одељењем; Предрасуде према ученицима из маргинализованих група; Креирање безбедног и подстицајног окружења за учење; Помоћ помагачима – однос наставника према властитим стереотипима и предрасудама
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 56 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61