logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

927 Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом Компетенцијa: K2
Приоритети:
ИнституцијаОсновна и средња школа „9. мај”, Народне Омладине 16, Зрењанин
Особа за контактЈелена Панић, panicjelena@yahoo.com, 023/589-020, 064/255-4417
АуториСнежана Олушки, дипл. дефектолог-олигофренолог, директор ОСШ „9. мај”, Зрењанин; Фросина Пантош, дипломирани специјални педагог, дефектолог-васпитач, ОСШ „9. мај”, Зрењанин; Јелена Панић, дефектолог-васпитач, ОСШ „9. мај”, Зрењанин
РеализаториСнежана Олушки, дипл. дефектолог-олигофренолог, директор ОСШ „9. мај”, Зрењанин; Фросина Пантош, дипломирани специјални педагог, дефектолог-васпитач, ОСШ „9. мај”, Зрењанин; Јелена Панић, дефектолог-васпитач, ОСШ „9. мај”, Зрењанин
Општи циљевиПроширивање знања и искустава на основу нових истраживања о елементима и карактеристикама аутизма и АДХД-а. Јачање умећа полазника о методама рада и њиховом практичном применом. Оснаживање полазника за примену нових иновативних метода рада.
Специфични циљевиУпознавање са новим трендовима у раду са децом са аутизмом и АДХД-ом. Овладавањем новим методама рада са децом са аутизмом и АДХД-ом. Адекватан избор метода рада сходно потребама и могућностима деце са аутизмом и АДХД-ом. Овладавање начинима практичне примене комбинованих метода у раду са децом са аутизмом и АДХД-ом.
Теме програмаТеоријске основе и примена АБА метода; Модели практичне примене ТЕАCCH методе; Основе музикотерапије и примена у раду са децом са аутизмом и АДХД-ом; Мултидисциплинарност и практична примена у раду са децом са аутизмом и АДХД-ом; Примена метода у изради ИОП-а
Циљна групанаставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу 60 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61