logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

94 Другачије о насиљу - реци не јер боли Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаДом ученика средњих школа Сомбор, Стапарски пут 1А, Сомбор
Особа за контактМирјана Борак, domsombor@ptt.rs, 025/440-928, 063/888-8021
АуториМирјана Борак, шеф васпитне службе, Дом ученика средњих школа Сомбор; Сузана Секулић, професор српског језика, ОШ „Аврам Мразовић”, Сомбор
РеализаториМирјана Борак, шеф васпитне службе, Дом ученика средњих школа Сомбор; Сузана Секулић, професор српског језика, ОШ „Аврам Мразовић”, Сомбор
Општи циљевиУнапређење професионалних капацитета наставника у раду на превенцији насиља. Стицање знања и вештина неопходних за препознавање различитих облика насиља. Мотивисање наставника за примену различитих активности у циљу превенције насиља.
Специфични циљевиМотивисање наставника за континуирано праћење збивања у школи и окружењу у циљу правовременог уочавања појаве насиља и оспособљавање за адекватно реаговање. Истицање значаја превентивног деловања кад је у питању насиље. Усвајања знања из области ненасилне комуникације и конструктивног решавања сукоба. Развијање односа поверења и разумевања између ученика и наставника. Ваннаставне активности, са акцентом на интерактивне облике рада који се заснивају на драмским формама – Форум театар, као начин превенције и превазилажења насиља. Упознавање са примерима добре праксе. Оснаживање наставника за рад са ученицима на превенцији насиља.
Теме програмаО насиљу- теоријски приступ објашњењу насиља; Распрострањеност насиља, просторна и временска (некад и сад); Примери добре праксе; Форум театар; Значај комуникације за решавање проблема насиља; Изградња позитивне атмосфере и позитивне дисциплине у одељењу
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (15 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена семинара на бази 30 учесника је 135 000 динара, плус трошкови.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61