logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

95 Друштвени развој ученика у савременој школи и друштву - упознај и покрени Компетенцијa: K4
Приоритети: 4
ИнституцијаКреативна педагогија, Косовска 77, Пожаревац
Особа за контактРадиша Ђорђевић, kreativnapedagogija@gmail.com, 012/523-290, 064/191-9912
АуториЖивкица Ђорђевић, стручни сарадник педагог, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Светлана Спасић, стручни сарадник - педагог, ОШ „Свети Сава“, Пожаревац; Милена Васић, стручни сарадник педагог, ОШ „Бата Булић“ Петровац
РеализаториЖивкица Ђорђевић, стручни сарадник педагог, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Светлана Спасић, стручни сарадник педагог, ОШ, „Свети Сава“, Пожаревац; Милена Васић, стручни сарадник педагог, ОШ „Бата Булић“ Петровац; Наташа Берић, професор енглеског језика, Пожаревачка гимназија, Пожаревац; Јелена Драгојловић, филолог, Креативни центар, Београд
Општи циљевиОснаживање наставника за развој ученичких компетенција важних за живот у заједници.
Специфични циљевиОснаживање наставника за стварање школе која развоја компетенције ученика за живот у заједници. Усмеравање наставника на стварање подстицајне климе у одељењу. Упознавање наставника са карактеристикама социјалног развоја ученика, првенствено односа појединца и групе. Подстицај за развој толеранције за превазилажење дискриминације. Овладавање поступцима развоја социјалне интелигенције. Развијање вештина за примену тимског рада и развијање лидерских особина ученика.
Теме програмаСавремена школа и њена улога у развоју друштвености; Друштвени развој деце и мадих; Стереотипи, предрасуде и дискриминација; Социјална интелигенција – карактеристике и васпитљивост; Поступци развоја друштвености – тимски рад и лидерство; Акционо планирање имплементације програма у пракси
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у дому ученика, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаПланирана цена је 85 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61