logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

96 Знање за самопоуздање- примена асертивних вештина у интерперсоналним односима Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаОШ „Симеон Араницки“, Бошка Бухе бб, Стара Пазова
Особа за контактЈасна Павловић, ossimeon@open.telekom.rs, 022/363-200, 063/885-2525
АуториСпоменка Дивљан, педагог-психолог, ПУ „Радост“ Нови Бановци; Зорка Петровић, педагог, ОШ „Јован Поповић“ Инђија
РеализаториСпоменка Дивљан, педагог-психолог, ПУ „Радост“ Нови Бановци; Зорка Петровић, педагог, ОШ „Јован Поповић“ Инђија; Јасна Павловић-Анић, педагог ОШ „Симеон Араницки“, Стара Пазова
Општи циљевиПодстицање примене комуникацијских вештина кроз асертивно понашања деце, младих и запослених у васпитно–образовним установама. Оснаживање учесника за коришћење асертивних вештина у свакодневном животу.
Специфични циљевиПрепознавање асертивног, агресивног и пасивног понашања. Искуствено спознавање значаја асертивног понашања и ширење репертоара асертивних одговора у животним ситуацијама. Упознавање са личним и асертивним правима других људи. Оснаживање учесника да поштују лична и права других. Препознавање и кориговање ирационалних уверења с позиције отклањања препрека асертивном реаговању. Развијање асертивних вештина путем практичних метода. Припремање учесника за рад са децом и младима.
Теме програмаУпознавање са појмом „асертивностˮ; Уочавање разлике између асертивног, пасивног и агресивног понашања; Упознавање са асертивним правима; Упознавање са асертивним правима других; Типови асертације; Ирационална уверења и како изаћи на крај са њима; Како препознати манипулација у односима ; Асертивна критика; Похвала на асертиван начин; Представљање приручника за рад са ученицима
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник у школи за образовање одраслих, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника25
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаУкупна цена за групу до 25 је 80 000.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61