logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

98 Јачање капацитета васпитача и наставника усмерених на васпитно образовну праксу базирану на интеркулутралности Компетенцијa: K4
Приоритети: 1
ИнституцијаПредшколска установа „Наша радост”, Антона Ашкерца 3, Суботица
Особа за контактДијана Копуновић, nasaradost@open.telekom.rs, 024/646-424, 065/964-6477
АуториТамара Томашевић, психолог; мр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут
Реализаторимр Дијана Копуновић Торма, психолог и психотерапеут; Тамара Томашевић, психолог
Општи циљевиОсвешћивање и подизање компетенција васпитача/наставника за неговање интеркултуралности у раду са децом. Унапређивање рада васпитача и наставника у смеру креирања једнакости и праксе базиране на поштовању дечијих права, пре свега права на различитост.
Специфични циљевиУсвајање знања, вештина и техника усмерених на интеркултуралност; Јачање сарадње са породицом у циљу уважавања културног идентитета деце и родитеља. Успостављање комуникације са локалном заједницом у циљу подршке развоја интеркултуралности. Формирање радне групе за праћење промена насталих применом вештина и знања (родитељ, представник локалне заједнице и вртића/школе) и континуирано обогаћивање васпитно образовне праксе дидактичким материјалима и наставним садржајима усмереним на неговање интеркултуралности.
Теме програмаУпознавање са теоријским и искуственим основама програма за неговање интеркултуралности; Увођење интеркулуралности кроз праксу засновану на уважавању права на различитост, планирању и креирању прилика за остваривање овог права у смеру од породица и деце ка пракси, уместо од праксе ка детету (Презентовање примера добре праксе); Преиспитивање постојећих ресурса у раду и радној средини као полазне основе за будуће планирање и спровођење праксе базиране на интеркултуралности; Технике, дидактички материјали и средства за рад у интеркултуралној средини за учење; Интеркултуралне компетенције запослених у васпитно-образовниминституцјама; Модели сарадње са породицом и са локалном заједницом-примeри добре праксе; Планирањe мини акционих планова за спровођење активности у установама кроз сарадњu и партнерство са породицама и локалном заједницом
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, васпитач у предшколској установи, медицинска сестра – васпитач, васпитач у дому ученика, стручни сарaдник у предшколској установи, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена за групу је 75 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61