logo

Каталог програма сталног стручног усавршавања
наставника, васпитача и стручних сарадника
за школску 2014/2015. и 2015/2016.

Каталог

Претрага

Стандарди
компетенција
наставника

Стандарди
компетенција
директора

Приоритет

Упитник за
самопроцену
компетенција
наставника

99 Јачање капацитета наставника за васпитни рад Компетенцијa: K4
Приоритети: 6
ИнституцијаРегионални центар за професионални развој запослених у образовању, Немањина 52, Ужице
Особа за контактВладо Максимовић, rcentar1@open.telekom.rs, 031/512-580, 062/808-6751
АуториГордана Томоњић, професор педагогије; Радица Благојевић Радовановић, дипломирани психолог; Жана Бојовић, доц. др педагошких наука, редовни професор на Учитељском факултету у Ужицу
РеализаториГордана Томоњић, професор педагогије; Радица Благојевић Радовановић, дипломирани психолог
Општи циљевиПовећање компетенције наставника за превенцију и решавање васпитних проблема у складу са ЗОСО В и упознавање са начином спровођења протокола о поступању у установи у случају НЗ и З.
Специфични циљевиПознавање Законске регулативе васпитног рада са ученицима и правилника о Протоколу поступања у установи у одговору на НЗЗ. Разумевање значаја превентивног васпитног рада и познавање интервентног рада. Препознавање врсте и узрока насиља ради лакшег решавања проблема. Овладавање вештинама рада (вербалне и невербалне стратегије у решавању васпитних проблема) и комуникацијским вештинама у сарадњи са ученицима и родитељима. Примена знања кроз конкретно решавање проблема са ученицима.
Теме програмаЗаконска регулатива васпитног рада са ученицима; Превентивни васпитни рад; Овладавање вештинама рада и сарадње са ученицима и родитељима; Представљање Правилника о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање; Шта је насиље и како га препознати; Интервентне активности; Практична примена интервентних активности на примерима добре праксе
Циљна групанаставник разредне наставе, наставник предметне наставе – основна школа, наставник предметне наставе – гимназија, наставник општеобразовних предмета – средња стручна школа, наставник стручних предмета – средња стручна школа, наставник у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставник општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставник изборних и факултативних предмета, стручни сарадник у школи, сарадник (педагошки, андрагошки асистент и помоћни наставник), директор/помоћник директора
Број учесника15 - 30
Трајањедва дана (16 бодова)
ЕлектронскиНе
ЦенаЦена по групи је 80 000 динара.
© 2014 Завод за унапређивање образовања и васпитања
Центар за професионални развој запослених у образовању
Додатне информације могу се добити на телефоне: 011 /206 80 32, 011 /206 80 33, 011 /206 80 35 и 011 /206 80 61